เกาะเต่า

TWOD019

วันที่ 1   รับเข้าจากสนามบินชุมพร – เกาะเต่า – อ่าวหินงาม – เกาะฉลาม หรือ Shark Island 

05.30 น.     ทุกท่านพร้อมกันที่ท่าอากาศยานดอนเมือง เช็คอินที่เค้าเตอร์สายกการบินแอร์เอเชีย โดยมีStaffคอยอำนวยความสะดวกให้ทุกท่าน ตรวจเช็คสัมภาระของทุกท่าน

07.25 น.     เดินทาง สู่ท่าอากาศยานชุมพร โดยสายการบินแอร์เอเชีย เที่ยวบินที่ FD 3148  ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชม. 5 นาที

08.30 น.     เดินทางถึงท่าอากาศยานชุมพร โดยมีStaffคอยอำนวยความสะดวกให้ทุกท่าน ตรวจเช็คสัมภาระของทุกท่าน และนำท่านลูกค้าสู่ท่าเรือ

10.00 น.     เรือออกจากท่าเรือมุ่งหน้าสู่เกาะเต่า

11.45 น.     ถึงท่าเรือเกาะเต่า Staff จะดูแลเรื่องขนสัมภาระ ขึ้นรถเพื่อนำท่านมุ่งหน้า เข้าสู่ โรงแรม ทรายแดง รีสอร์ท แอนด์ สปา หรือเทียบเท่า สำหรับทริปนี้ ที่พักติดทะเล วิวสวยๆให้ทุกคนพักผ่อน

12:00 น.     รับประทานอาหารเที่ยง (มื้อที่ 1) ที่ร้าน  Soon’s Restaurant

13:00 น.     หลังจากทานอาหารเรียบร้อย ไปชมความงามเกาะเต่า ดำน้ำดูปะการังน้ำตื้น ฝูงปลาสวยงามนานาพันธ์ ต่อด้วยดำน้ำที่ อ่าวหินงาม เป็นแหล่งปะการังน้ำตื้นอีกจุดหนึ่งที่ทุกคนต้องมาถ้ามาเกาะเต่า พายเรือคายัค รอบรีสอร์ท  และไปที่เกาะฉลาม หรือ Shark Island ทั้งหมดนี้ สามารถขึ้นมาพักผ่อนสระน้ำของโรงแรมพร้อมกับ Pool Bar เป็นของโรงแรมที่พัก  ให้ทุกคนสนุกสนานกับการเล่นน้ำในทะเล หรือ สระน้ำของโรงแรม พักผ่อนกันเต็มอิ่ม ถึงเวลาอันควรกลับที่พักเตรียมตัวทานอาหารค่ำ

18.00  น.    รับประทานอาหารค่ำ (มื้อที่ 2) วิวสวยๆที่โรงแรม                                                                

หลังจากนั้นทุกคนพักผ่อนตามอัธยาศัย ที่โรงแรม ทรายแดง รีสอร์ท แอนด์ สปา หรือเทียบเท่า

03

วันที่ 2  ดำน้า เกาะเต่า-เกาะนางยวน  Full day Trip

08.30 น.     ทุกคนรับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม (มื้อที่ 3) ดำน้ำ 5 จุดสำคัญของเกาะเต่า  และเกาะนางยวน

09.30 น.     เดินทางไปยังจุดนัดหมายที่ท่าเรือ

10.00 น.     เรือออกมุ่งหน้าสู่ จุดที่ 1 ณ อ่าวฉลาม ชมกองหินภูเขาไฟเกาะฉลาม ดำน้ำดูปลา ฉลามครีบดำ (ฉลามตัวเล็กเท่าขา ไม่อันตราย)

10.40 น.     ดำน้ำจุดที่ 2 ที่ อ่าวลึก ดำน้ำชมปะการัง และมวลหมู่ปลานานาชนิด ได้แก่ ปลา    นกแก้ว ปลาหัวเสือ ปลาสิงโต ปลายี่สก ปลาสาก ฯลฯ

11.30 น.     ดำน้ำจุดที่ 3 ที่ อ่าวหินวง ชมกองหินภูเขาไฟ ขนาดมหึมาเรียงรายทอดยาว ตามแนวขอบน้ำทะเลอย่างสวยงาม หินสวย น้ำใส ชมปลาแปลกหลากหลายชนิด และรับประทานอาหารกลางวันแบบปิคนิกบนเรือ (มื้อที่ 4) 

สุราษเกาะ00

12.30 น.     ดำน้ำจุดที่ 4 ที่อ่าวม่วง ชมปะการังพู่ ปะการังหุบได้ เมื่อเราเอามือเข้าไปใกล้ๆ ดอกปะการังจะหุบอย่างรวดเร็ว ตื่นเต้น สนุก และชมฝูงปลาออกหากินเป็นกลุ่มขนาดมหึมา ตื่นตาอลังการ

13.30 น.     ดำน้ำจุดที่ 5 ที่เกาะนางยวน ดำน้ำชมมวลหมู่ปลานานาพันธุ์ และปะการังหลากชนิด หลากสีสัน และขึ้นจุดชมวิวบนยอดเขา แลสันทรายทะเลแหวก เชื่อมสามเกาะเล็กเข้าด้วยกัน

16.00 น.     เดินทางกลับสู่เกาะเต่า ระหว่างนี้ท่านจะได้ชมสีสันยามเย็น ชมพระอาทิตย์ตกน้ำลับขอบฟ้า สวยงาม สุดแสนปลื้ม ในความสวยงามของธรรมชาติเกาะเต่า รายล้อมด้วย น้ำ ทะเล ภูเขาเกาะเต่า เกาะนางยวน

16.30 น.     ถึงโรงแรมที่พัก โรงแรม ทรายแดง รีสอร์ท แอนด์ สปา หรือเทียบเท่า

18.00 น.     รับประทานมื้อค่ำที่ริมหาดทรายรี ที่ร้านซีไลน์ ทรายรี  (มื้อที่ 5) หลังจากอิ่มกันแล้วเที่ยว Night Life กันตามอัธยาศัย จะกลับที่พักตามเวลาอันควร

สุราษ_เกาะเต่า2ตัด

วันที่ 3 วันสุดท้ายของการเดินทาง ศาลกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ – กรุงเทพฯ

07.30 น.     รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม  (มื้อที่ 6) หลังจากนั้นพักผ่อนตามอัธยาศัย เตรียมตัวอำลาเกาะเต่า-นางยวน

09.00 น.     Check Out และเดินทางไปท่าเทียบเรือ เพื่อเดินทางกลับ

10.15 น.         เรือออกเดินทาง ทุกท่านพักผ่อนบนเรือ

12.00 น.     เดินทางถึงท่าเทียบเรือ ชุมพร   ไปรับประทานอาหารเที่ยง (มื้อที่ 7) วันนี้จัด ทานที่ร้านอาหารซีฟู้ด บรรยากาศ ริมทะเล  จากนั้นนำท่านเลียบ อ่าวไทยฝั่งชุมพร ชมทะเล และถึงจุดชมวิว “ศาลกรมหลวงชุมพรฯ แหลมแท่น” ศาลกรมหลวงชุมพรมี 3 ที่ ในจังหวัดชุมพร คือหาดทรายรี ศาลกรมหลวง วนอุทยานเขาพาง และศาลกรมหลวงแหลมแท่น ให้ทุกท่านได้นมัสการเพื่อเป็นสิริมงคล  กรมหลวงชุมพร เขตอุดมศักดิ์ “บิดาแห่งราชนาวีไทย” จากนั้นเลือกซื้อหาของฝาก และเดินทางไปสนามบิน

17.00 น.     ถึงท่าอากาศยานชุมพร  ทุกท่านเช็คอินสายการบินนกแอร์ โดยมีเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวก

18.45 น.     เดินทางออกจากท่าอากาศยานชุมพร โดยสายการบินนกแอร์ เที่ยวบินที่ DD7619  ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชม.

19.45 น.     เดินทางถึงท่าอากาศยานดอนเมือง ด้วยความสวัสดิภาพ

สุราษแหลมปู่เจ้า

***หมายเหตุ โปรแกรมทัวร์อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม …ทั้งนี้ลูกค้าทุกท่านควร พก ร่ม หมวก  ฯลฯ หากลูกค้าท่านใดมีโรคประจำตัวที่ร้ายแรง โปรดแจ้งกับทางทีมงานก่อนออกเดินทางโดยด่วน!!! ทั้งนี้เพื่อผลประโยชน์และความปลอดภัยของท่านเอง***

0000100

ราคาดังกล่าวรวม

– ค่ารถตู้ วีไอพี

– ค่าที่พัก ระดับมาตรฐาน 1 คืน (พักห้องละ 2 ท่าน)

– ค่าอาหารตามที่ระบุไว้ในรายการ + น้ำดื่มวันละ 1 ขวด

– ค่าธรรมเนียมสถานที่ต่างๆ

– ค่ามัคคุเทศก์นำเที่ยวและคอยดูแลตลอดการเดินทาง

– ค่าประกันอุบัติเหตุวงเงินประกัน ท่านละ 1,000,000 บาท / ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท

  ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขและข้อตกลงของบริษัทประกันชีวิต

ราคาดังกล่าวไม่รวม

– ค่าทิปไกด์ พนักงานขับรถ และเจ้าหน้าที่บริการต่างๆ เก็บเพิ่มท่านละ 300 บาท ตลอดการเดินทาง

– ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ

– ค่าธรรมเนียมเข้าสถานที่ของชาวต่างชาติที่เพิ่มเติมตามการจ่ายจริง

– ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และหรือภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% (ในกรณีขอใบเสร็จหรือใบกำกับภาษี)

เงื่อนไขการจองและสำรองที่นั่ง

  1. วางเงินมัดจำ ท่านละ 1,000 บาท
  2. ชำระส่วนที่เหลือ ก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 15 วัน มิเช่นนั้นถือว่าสละสิทธิ์ และไม่สามารถเรียกเงินมัดจำคืนได้

มาตรการบริการบนรถโดยสารและตลอดการเดินทางเพื่อสุขอนามัย

  • ผู้ร่วมเดินทางทั้งหมดต้องสวมหน้ากากผ้าตลอดการเดินทาง
  • หมั่นล้างมือด้วยสบู่หรือเจลแอลกอฮอล์ ซึ่งมีบริการบนรถ
  • ปฏิบัติตามมาตรการเว้นระยะห่างทางสังคม อย่างน้อย 1 เมตร
  • สำหรับการเดินทางข้ามจังหวัด ต้องให้ความร่วมมือกรณีมีการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายตามด่านตรวจ