เกาะง่ามน้อย – ง่ามใหญ่ – เกาะกะโหลก – เกาะมาตรา

TWOD020
011

วันที่ 1 ของการเดินทาง เที่ยว เกาะร้านเป็ด  ร้านไก่ – เกาะเวียง – เกาะยอ นั่งกินปูห้อยขา

06.00 น.         พร้อมกันที่สนามบินดอนเมืองบริเวณเคาท์เตอร์สายการบินแอร์เอเชีย มีเจ้าหน้าที่คอยต้อนรับและบริการ

07.25 น.         ออกเดินไปสนามบินชุมพรโดยสายการบินแอร์เอเชีย เที่ยวบินที่ FD 3148 (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชม. 5 นาที)

08.30 น.         เดินทางถึงสนามบินชุมพร  มีเจ้าหน้าที่คอยต้อนรับและบริการ

09.00 น.         ออกเดินทางไปท่าเรือ

09.30 น.         ออกเดินทางด้วย เรือ Speed Boat ออกจากท่าไปยังเกาะร้านเป็ด ร้านไก่ ถึงจุดดำน้ำทุ่งปะการัง ณ ที่นี่ เป็นจุดชมปะการังอ่อนที่ดีที่สุดของเมืองไทย  ลงน้ำสามารถดูได้เลย เป็นผืนปะการัง ดอกไม้อ่อน พร้อมปลานีโม่หลากชนิด ดอกไม้ทะเล (ตอนหุบตัวจะเป็นดอกบัว เมื่อบานออกจะเป็นหมู่บ้านปลานีโม่) ปะการังแข็ง ปะการังสาหร่าย พร้อมปลา School Fishes และอาจจะพบกับปลาวาฬที่แวะเวียน มาบริเวณนี้เป็นประจำ

ชุมพรปะการัง

10.30 น.         เมื่อเสร็จจากเกาะทุ่งปะการังอ่อน  นำท่านชมเกาะทุ่งปะการังแข็ง  โดยตรงนี้เจ้าหน้าที่อุทยาน จะมาร์คจุดดำน้ำไว้ให้เป็นจุด ๆ ซึ่งในแต่ละจุดจะมีแนวปะการังที่แตกต่างกันไป บริเวณนี้น้ำจะใสจนถ่ายรูปเห็นก้นทะเลได้  

12.00 น.         แวะเกาะยอ เพื่อรับประทานอาหารเที่ยงที่ ธนาคารปู (บริการอาหารมื้อที่ 1) รับประทานปูม้าสด ๆและอาหารทะเล นั่งชิล ๆ ห้อยขา ทำ Spa เท้าไปด้วยกับปลาธรรมชาติ

13.00 น.         เดินทางไปที่เกาะพระ และเกาะเวียง (ดำน้ำดูหอยมือเสือ) พร้อมดูวิถีชีวิตของชาวเกาะแท้ๆ

14.00 น.         เดินทางกลับสู่ท่าเรือ และเดินทางสู่โรงแรมที่พัก โรงแรมโนโวเทล ชุมพร บีชรีสอร์ตแอนด์กอล์ฟ หรือเทียบเท่า

 

17.00 น.         ทานอาหารค่ำที่ ร้านแม่ไม้ซีฟู้ด (บริการอาหารมื้อที่ 2) หลังจากรับประทานอาหารค่ำเรียบร้อย จะนำท่านเดินในตัวเมืองชุมพร ชมวิถีกลางคืนของคนที่นี่ หรือเลือกซื้อสินค้าพื้นบ้าน และกลับที่พักโรงแรม ตามเวลาเหมะสม

ชุมพรร้านอาหาร
ปู332

วันที่ 2 ดำน้ำเกาะง่ามน้อย – ง่ามใหญ่ – เกาะกะโหลก –
เกาะมาตรา

07.00 น.    รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม (มื้อที่ 3)

08.00 น.    มุ่งหน้าสู่ท่าเรือ ชุมพรมาริน่า

08.30 น.    ถึงท่าเรือมีพนักงานคอยต้อนรับ

09.00 น.    เรือ Speed Boat มุ่งหน้าสู่เกาะง่ามน้อย เป็นเกาะเดียวที่การดำน้ำตื้น Snorkeling จะมีโอกาสพบกับ  ฉลามวาฬ Wale Shark ว่ายไปมา พร้อมฝูงปลาบริวารอนุบาลนับร้อยรอบๆ ตัว ชมทุ่งดอกไม้ทะเล (คือต้นปะการังอ่อนๆ ที่เป็นพุ่มดอกบัว) ดูปลาหลากหลาย ปลาไหลมอเร่ ปลาเก๋า ปลาหูช้าง กุ้งก้ามกราม ปลาหมึกกระดอง หอยมือเสือ ที่ห้อมล้อม และอาศัยในแนวปะการังหลากหลายชนิด

333

10.00 น.    ต่อด้วย เกาะง่ามใหญ่ ชมความงามสุดบรรเจิดของทุ่งปะการัง และปลาสวยงามทะเล “ตรงหน้าผาใหญ่ของเกาะง่ามใหญ่ จะเป็นหน้าผาหินที่มีเป็นรูปมือขวา ของพระพุทธองค์ (พระพุทธเจ้า) ซึ่งความจริงก็คือ เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ สวยงามล้ำลึกไม่แพ้ใต้น้ำ”

11.30 น.    เรือ Speed Boat วิ่งเต็มเหยียดผ่าน เกาะกะโหลก (มีปะการังเยอะ แต่น้ำลึก) ชมวิว และมุ่งหน้าสู่เกาะทะลุ

12.00 น.    เข้าเยี่ยมชมถ้ำที่ ครอบอยู่บนน้ำ สามารถว่ายน้ำ ผ่านทะลุถ้ำฝั่งหนึ่ง ไปยังอีกฝั่งหนึ่งได้ ซึ่งเป็นเกาะเล็ก ๆ ที่ใช้แรงไม่มากนัก สำหรับการว่ายน้ำข้ามไป และมีจุดชุมนุมฝูงปลาฝูงใหญ่ให้ได้ยลโฉม

13.00 น.    เดินทางถึงเกาะมาตรา เขตพื้นที่อุทยาน บนเกาะมีหาดทรายแสนสวยให้เดินเล่น มีเดินชมเกาะที่ไร้ผู้คน เป็นที่ตั้งของสำนักงานอุทยานอยู่ และรับประทานอาหารเที่ยงบนเกาะ  (บริการอาหารมื้อที่ 4) 

14.00 น.    หลังจากรับประทานอาหารกลางวันเรียบร้อย ชมปะการังเขากวางที่สวยงาม และยังอุดมสมบูรณ์  บ่งบอกให้รู้ว่าเกาะแห่งนี้ยังมีคนมาเที่ยวน้อยมากทำให้ปะการังไม่โดนทำลาย ยังคงสภาพสมบูรณ์

15.00 น.    ขึ้นเรือมุ่งหน้ากลับสู่ ชุมพรมารีน่า

16.00 น.    อาบน้ำจืดล้างตัว เปลี่ยนเสื้อผ้าที่ท่าเรือ และขึ้นรถตู้คันเดิม นำท่านส่ง สูโรงแรมที่พักโรงแรมโนโวเทล ชุมพร บีชรีสอร์ตแอนด์กอล์ฟ หรือเทียบเท่า

18.00 น.    รถคันเดินรอรับท่านเดินทางไปรับประทานหารค่ำ  (บริการอาหารมื้อที่ 5) ที่ร้าน Le Betole Thai and Italian restaurant และเดินทางกลับสู่ที่พักเพื่อพักผ่อน

334

วันที่ 3 เดินทางกลับกรุงเทพฯ

06.00 น.     รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม (บริการอาหารมื้อที่ 6) 

07.00 น.    ออกเดินทางไปที่ท่าอากาศยานชุมพร

08.00 น.    ถึงท่าอากาศยานชุมพร ทุกท่านตรวจเช็คสัมภาระและเช็คอิน

09.35 น.    เดินทางออกจากท่าอากาศยานชุมพร อาคารผู้โดยสาร สู่ท่าอากาศยานดอนเมือง โดยสายการบินแอร์เอเชียชั้นประหยัด FD 3149 ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชม. 10 นาที

10.45 น.    เดินทางถึงกรุงเทพด้วยความสวัสดิภาพ

***หมายเหตุ โปรแกรมทัวร์อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม …ทั้งนี้ลูกค้าทุกท่านควร พก ร่ม หมวก  ฯลฯ หากลูกค้าท่านใดมีโรคประจำตัวที่ร้ายแรง โปรดแจ้งกับทางทีมงานก่อนออกเดินทางโดยด่วน!!! ทั้งนี้เพื่อผลประโยชน์และความปลอดภัยของท่านเอง***

กำหนดการเดินทาง : พฤศจิกายน – เมษายน

ราคาดังกล่าวรวม

– ค่ารถตู้ วีไอพี

– ค่าที่พัก ระดับมาตรฐาน 1 คืน (พักห้องละ 2 ท่าน)

– ค่าอาหารตามที่ระบุไว้ในรายการ + น้ำดื่มวันละ 1 ขวด

– ค่าธรรมเนียมสถานที่ต่างๆ

– ค่ามัคคุเทศก์นำเที่ยวและคอยดูแลตลอดการเดินทาง

– ค่าประกันอุบัติเหตุวงเงินประกัน ท่านละ 1,000,000 บาท / ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท

  ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขและข้อตกลงของบริษัทประกันชีวิต

ราคาดังกล่าวไม่รวม

– ค่าทิปไกด์ พนักงานขับรถ และเจ้าหน้าที่บริการต่างๆ เก็บเพิ่มท่านละ 300 บาท ตลอดการเดินทาง

– ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ

– ค่าธรรมเนียมเข้าสถานที่ของชาวต่างชาติที่เพิ่มเติมตามการจ่ายจริง

– ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และหรือภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% (ในกรณีขอใบเสร็จหรือใบกำกับภาษี)

เงื่อนไขการจองและสำรองที่นั่ง

  1. วางเงินมัดจำ ท่านละ 1,000 บาท
  2. ชำระส่วนที่เหลือ ก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 15 วัน มิเช่นนั้นถือว่าสละสิทธิ์ และไม่สามารถเรียกเงินมัดจำคืนได้

มาตรการบริการบนรถโดยสารและตลอดการเดินทางเพื่อสุขอนามัย

  • ผู้ร่วมเดินทางทั้งหมดต้องสวมหน้ากากผ้าตลอดการเดินทาง
  • หมั่นล้างมือด้วยสบู่หรือเจลแอลกอฮอล์ ซึ่งมีบริการบนรถ
  • ปฏิบัติตามมาตรการเว้นระยะห่างทางสังคม อย่างน้อย 1 เมตร
  • สำหรับการเดินทางข้ามจังหวัด ต้องให้ความร่วมมือกรณีมีการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายตามด่านตรวจ